• AkoCam
  • 2006
  • Controladors de temperatura
  • Selecció Delta 2007
  • Ako Electromecánica SAL

Controladors de temperatura. Ako Electromecánica SAL. 2006
Gama de controladors de temperatura per a camares frigorifiques i instal·lacions industrials. S’ha dissenyat amb un llenguatge formal depurat que transmet el rigor de la tecnologia que conté però amb una imatge neta i serena allunyada del pragmatisme que mostren normalment aquesta tipología d’instruments industrials

  • Disseny industrial Josep Novell
  • Disseny industrial Josep Novell

Comparteix el projecte: Twitter · Facebook · Google+