• Avant
  • 2000
  • Focus
  • Lamp SA

Col·lecció de focus d’alumini per a carril elèctric. S’ha buscat especialment mostrar el moviment per a cada posició del focus. El resultat és una potenciació de les rotules unides per un braç mínim que vol fer-los flotar el focus.

  • Disseny industrial Josep Novell
  • Disseny industrial Josep Novell
  • Disseny industrial Josep Novell
  • Disseny industrial Josep Novell
  • Disseny industrial Josep Novell
Comparteix el projecte: Twitter · Facebook · Google+